Mission  
 
Mission
Menneskesyn
Motivation
gif


Mission Tilbage

At støtte individer, teams og organisationer i at udvikle på det potentiale, der er til stede.

Jeg tror på, at det menneskelige potentiale er uendelig stort, og at det kan have brug for hjælp til at frigives.

Menneskesyn Tilbage

Impuls1 arbejder ud fra det menneskesyn, at alle kan formås til at gøre deres bedste.

”Vibeke er utrættelig, når hun assisterer individer, teams og organisationer i at opbygge og udvikle et individuelt og kollektivt selvværd omkring mål og opgaveløsninger. Hun har fokus på en proaktiv tilgang, der retter energien og motivationen mod det, vi kan tage indflydelse på.”

Jeg tror på, at der bag enhver indvending er en værdi. Den stræber jeg efter på bedste måde at nå ind til for at kunne arbejde videre med respekt for netop denne værdi.

Hver gang vi møder et andet menneskes værdier og behandler dem respektfuldt, opstår der noget ganske særligt, som er fundamentet for at dette menneske tager sit næste vigtige skridt. Det samme gælder teams og organisationer.

Jeg tror på, det er vigtigt for alle at opleve sig værdifuld, ønsket og respekteret.

Motivation Tilbage

Impuls1 brænder for at hjælpe individer og fællesskaber med at udvikle sig med fokus på de overordnede mål og resultater – og på den enkelte, der er medskaber af dette fællesskab.

Jeg motiveres stærkt af at se andre være trygge nok til et øjeblik at miste fodfæste.

”At vove er at miste fodfæstet for et øjeblik.
Ikke at vove er at miste sig selv”.

(Søren Kirkegaard)