Virksomheden  
 
Om virksomheden

Profil
Erfaringsgrundlag

 


Om virksomheden Tilbage

Vibeke Weber Vibeke Weber

Impuls1 er en netværksbaseret konsulent- og rådgivningsvirksomhed, der drives af Vibeke Weber.

Impuls1 har stor erfaring i – med fokus på det, der allerede fungerer godt – at bygge bro mellem hidtidige og fremtidige mål og retninger, så der skabes et motiverende og energifyldt felt.

Impuls1 er den forstyrrelse udefra, der er med til at skabe forundring og forandring. Til gavn for den enkelte, for teamet og for organisationen.

Profil Tilbage

Uddannet bachelor i engelsk og fransk fra CBS (Copenhagen Business School). Den baggrund bruger jeg flittigt, når jeg arbejder med mennesker. Det handler om evnen til at kunne formulere, omformulere og finde alle sprogets små nuancer frem.

Certificeret:

Proceskonsulent
Colinco leder / konsulent
HR Udviklingskonsulent
Forandringskonsulent
Træner i kurser i personlig udvikling og team udvikling (udvikling og gennemførelse)
NLP Træner
Stress management konsulent
Enneagram Master
EnneaMentor
Life-, business- og stress coach
MBTI (Myers-Briggs-Type-Indicator)

 

Erfaringsgrundlag
Tilbage

Jeg har 10 års erfaring fra en stor offentlig HR afdeling med opgaver inden for:

Kursusudvikling og –gennemførelse (målrettet ledere og medarbejdere)
Konsulent opgaver i organisationen
Train-the-trainer forløb
Lederudvikling – udvikling af programmer for potentielle ledere, nye ledere og erfarne ledere
Teametablering og –udvikling
Stress
Værdi arbejde – personligt og organisatorisk
Kick off i forbindelse med etablering af en række fusions projekter

Erfaringsgrundlaget baserer sig blandt andet på to store offentlige fusioner, en række større og mindre omstruktureringer, værdi implementering samt projekt- og teamorganisering.